Piernik łączy. Wypiekane wspólnie, w gronie rodzinnym, pierniki wzmacniają więzi, sprzyjają przekazywaniu sobie opowieści oraz dają możliwość cieszenia się swoim towarzystwem.

Jestem edukatorem i od ponad 15 lat prowadzę zajęcia na temat piernikarstwa. Sytuacje spotkania przy stole, wspólne dzielenie się wiedzą o tradycjach, zwyczajach, dawnych kształtach i składnikach pierników, są mi bliskie.  Mam doświadczenie prowadzenia spotkań zarówno o charakterze lekcyjnym czy warsztatowym, jak i wykładowym, pokazowym. Piernikowym warsztatom towarzyszą opowieści o historii pierników, legendach i zwyczajach związanych z wypiekaniem piernikowego ciasta.

Zapraszam do współpracy!

piernikarka@wp.pl

piernikarka@piernikarka.pl

Warsztaty:

Wykłady: