„Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła.” Monografia

PIERNIKI W POLSCE okładka
„Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego

 

PIERNIKI W POLSCE

 

„Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła.” publikacja stypendialna jest już dostępna.

Blisko 200 stron na temat piernikarstwa w Polsce, piernikarzy, twórców ludowych, form i pierników.

Projekt „Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła”  miał na celu opracowanie monografii.

Historia obecności pierników w naszym kraju sięga bowiem XIII wieku. W przeciągu kolejnych stuleci korzenny wypiek stał się elementem polskiego dziedzictwa kulturowego:

Projekt był realizowany poprzez:

1) wywiady  dotyczące zwyczajów i tradycji piernikarskich w wybranych regionach w Polsce;

2) zinwentaryzowanie obiektów zabytkowych związanych z piernikami, a znajdujących się w kolekcjach państwowych i prywatnych (w wersji elektronicznej);

3) prowadzenie spotkań warsztatowych, ukazujących tradycje piernikarskie jako istotną część dziedzictwa materialnego i niematerialnego w pamięci lokalnych społeczności danego regionu, w kontekście ogólnopolskim i europejskim;

4) opracowanie monografii tematu w postaci tekstu dostępnego online

5) przygotowanie wystawy wirtualnej „Pierniki w Polsce”.

6) wszystkie zebrane materiały i publikacje zostały umieszczone na stronie internetowej projektu, w otwartym dostępie. Stronie towarzyszą działanie w social mediach.

Stypendium umożliwiło przeprowadzenie kwerend i spotkań, a także odbycie licznych podróży po Polsce, celem przeprowadzenia badań i udokumentowania pracy współczesnych piernikarzy. Ze względu na sytuację pandemiczną działania
były realizowane także w Internecie i telefonicznie. O tym, że wytwarzanie pierników może być ważnym elementem kultury świadczy wpisanie w 2010 roku „Sztuki wyrobu pierników z Północnej Chorwacji” na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dlatego warto zwrócić uwagę na potencjał tradycji piernikarskich w Polsce, co jest celem tego projektu.

logotyp
MKiDN

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt!