W ramach projektu została opracowana publikacja elektroniczna “Pierniki w kujawsko-pomorskim”, opisująca przebieg projektu i zawierająca koncepcję utworzenia mapy – szlaku piernikarskiego w regionie.

Pierniki w kujawsko-pomorskim

pierniki w kujawsko-pomorskim
Pierniki w kujawsko-pomorskim

 

"Pierniki w Kujawsko-Pomorskim" - okładka publikajci stypendialnej
“Pierniki w Kujawsko-Pomorskim” – okładka publikacji stypendialnej

Zadanie realizowane w ramach stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu opieki nad zabytkami

herb województwa kujawsko-pomorskiegokujawy i pomorze logotyp