Z przyjemnością informuję o otrzymaniu stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pt.: „Pierniki w kujawsko-pomorskim. Regionalny szlak kulturowy zabytków oraz dawnych i współczesnych zwyczajów związanych z piernikarstwem”.

 

Zadanie stypendialne ma na celu ewidencję zabytków mających związek z wypiekiem pierników oraz udokumentowanie działalności osób, firm, zakładów zajmujących się tym rzemiosłem i przemysłem, a tym samym popularyzację tradycji piernikarskich regionu. Zabytki związane z piernikarstwem są przechowywane w zbiorach muzealnych naszego województwa.

Projekt stypendialny będzie miał na celu:

1) zinwentaryzowanie obiektów zabytkowych związanych z piernikami

2) przeprowadzenie wywiadów

3) przeprowadzenie spotkań warsztatowych, wykładowych i prelekcji ukazujących miejscowe tradycje piernikarskie

4) przygotowanie monografii – publikacji z wykazem zabytków, opisem zwyczajów oraz wytyczeniem tytułowego szlaku w formie mapy

5) popularyzację wyników w przestrzeni Internetu, zarówno w mediach społecznościach na specjalnie założonych profilach zadania jak i na stronie www.piernikarka.pl

6)  edukację poprzez prowadzenie wideorelacji i wpisów dostępnych na kanałach społecznościowych, tak by zaangażować różne grupy odbiorców.

7) jako podsumowanie projektu powstanie wirtualna wystawa w sieci prezentująca przebieg i efekty zadania.

Ze względu na pandemię i restrykcje sanitarne oraz ograniczenia w bezpośrednich kontaktach projekt pomyślany jest w taki sposób, że może być wykonany i realizowany także zdalnie.

Odbiorcami projektu będą z jednej strony badacze zajmujący się opracowywaniem historii kulinariów, z drugiej muzealnicy, ale także osoby popularyzujące wiedzę o regionie w szkołach

Informację pierwotnie udostępniłam na stronach Facebook i Instagram w 7 lutym nawiązując do historycznej pierwszej znanej nam obecnie wzmiance o piernikach w Polsce z 7 lutego 1293 roku ze Świdnicy na Dolnym Śląsku. W ten sposób świętując 728 lat piernikarstwa w naszym kraju.

Szczegółowe informacje w zakładce Projekty

Projekt „Pierniki w kujawsko-pomorskim” ma swoje strony w mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie

Stypendystka: Anna Kornelia Jędrzejewska

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2021 roku

 

Zadanie realizowane w ramach stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu opieki nad zabytkami.