Piperatas tortas facientes… – 7 lutego 2022 roku mija 729 lat od historycznej, pierwszej znanej nam obecnie wzmiance o piernikach w Polsce ze Świdnicy na Dolnym Śląsku (7.02.1293 r.). Mnie natomiast z początkiem roku spotkała wielka niespodzianka w postaci przyznaniu stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie “twórczość ludowa.” Zatem zapraszam do kontynuowania wspólnej piernikarskiej przygody w kolejnym roku.

 

obrazek informacyjny
Karta tytułowa projektu “Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła”.

Projekt “Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła”  ma na celu opracowanie pierwszej monografii piernikarstwa w Polsce. Historia obecności pierników w naszym kraju sięga bowiem XIII wieku. W przeciągu kolejnych stuleci korzenny wypiek stał się elementem polskiego dziedzictwa kulturowego.  Pomimo długiej historii tradycje piernikarskie w Polsce nie doczekały się monograficznego, naukowego opracowania. Głównym celem projektu jest uzupełnienie tej luki.

Będzie on realizowany poprzez:

1) wywiady  dotyczące zwyczajów i tradycji piernikarskich w wybranych regionach w Polsce;

2) zinwentaryzowanie obiektów zabytkowych związanych z piernikami, a znajdujących się w kolekcjach państwowych i prywatnych (w wersji elektronicznej);

3) prowadzenie spotkań warsztatowych, ukazujących tradycje piernikarskie jako istotną część dziedzictwa materialnego i niematerialnego w pamięci lokalnych społeczności danego regionu, w kontekście ogólnopolskim i europejskim;

4) opracowanie monografii tematu w postaci tekstu dostępnego online

5) Przygotowanie wystawy wirtualnej “Pierniki w Polsce”.

6) Wszystkie zebrane materiały i publikacje zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, w otwartym dostępie. Stronie towarzyszą działanie w social mediach.

Stypendium umożliwi przeprowadzenie kwerend i spotkań, a także odbycie licznych podróży po Polsce, celem przeprowadzenia badań i udokumentowania pracy współczesnych piernikarzy. Ze względu na sytuację pandemiczną działania
będą realizowane także w Internecie i telefonicznie. O tym, że wytwarzanie pierników może być ważnym elementem kultury świadczy wpisanie w 2010 roku „Sztuki wyrobu pierników z Północnej Chorwacji” na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Dlatego warto zwrócić uwagę na potencjał tradycji piernikarskich w Polsce, co jest celem tego projektu.

 

Serdecznie zapraszam na fanpejdże projektu:

Szczegółowe informacje w zakładce Projekty

Projekt “Pierniki w Polsce” ma swoje strony w mediach społecznościowych na Facebooku oraz Instagramie

Stypendystka: Anna Kornelia Jędrzejewska

Czas realizacji projektu: styczeń – grudzień 2022 r.

Zachęcam do kontaktu:

piernikarka@wp.pl

piernikarka@piernikarka.pl

 

logo Ministerstwa
Logotyp Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego