Anna Kornelia Jędrzejewska, Piernik i jego rola w kulturze, – artykuł w: Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha (red.)

W 2016 roku miałam przyjemność uczestniczyć w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu “W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia, rytmy codzienności. Dom – codzienność i święto”. organizowanej przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Kraokwie.

W czasie jej trwania przedstawiłam referat pt.: “Piernik i jego rola w życiu codziennym. O kulturotwórczym znaczeniu piernych wypieków”. Wystąpienie dotyczyło funkcji piernika na przestrzeni dziejów. Szczególną uwagę poświęciłam zagadnieniom związanym z piernikiem figuralnym.

Rozważania i badania na ten temat ukazały się w zeszłym roku, w artykule pt.: “Piernik i jego rola w kulturze.”, w wydawnictwie pokonferencyjnym: 
Dom, codzienność i święto. Ceremonie i tradycje rodzinne. Studia historyczno-antropologiczne” pod redakcją Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Marcina Gadocha. Zapraszam do lektury i dzielenia się