W dnia 1-2 marca 2019 r. odbędzie się II Sympozjum Muzealnicze, pt.: Muzeum wobec humanistyki cyfrowej. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu: Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.):  wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowanego z grantu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019.

Głównym tematem Sympozjum jest próba analizy możliwości korzystania z narzędzi cyfrowych do badań nad instytucjami muzealnymi . Jak pisza organizatorzy: “Będzie to okazja do znalezienia odpowiedzi na pytania o granice (lub ich brak) między muzealnictwem a digitalizacją, muzeologią a zastosowaniem do niej narzędzi cyfrowych, o przenikanie się dyscyplin humanistycznych z informatyką.”Sympozjum składa się z dwóch części: sesji naukowej oraz warsztatów. udział w sympozjum jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk na warsztatach, obowiązują zapisy: muzeumpamieci@umk.pl 

I Sympozjum Muzealniczym organizowanym w 2017 roku, miałam przyjemność zaprezentować badania nad zbiorami form piernikarskich w Toruniu od XVII w. do 1926 roku. W tegorocznym wystąpieniu przedstawię referat pt.: “Narzędzia cyfrowe do badań nad dziejami piernikarstwa”.

Wystąpienie będzie miało charakter omawiający studium przypadku: warsztat pracy badacza, historyka sztuki, muzealnika zajmującego się piernikami, ich historią, zwyczajami, materialnymi formami oraz rola i znaczeniem w kulturze. Podzielę się wiedzą na temat korzystania z narzędzi cyfrowych oraz korzyściami i wyzwaniami przed którymi staje naukowiec opracowujący dzieje piernikarstwa w Polsce. Szczegóły znajdują się poniżej.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z programem oraz streszczeniami. W tym roku planowane jest opublikowanie materiałów z sympozjum.

Fragment streszczenia wystąpień II Sympozjum Muzealniczego

II Sympozjum Muzeum Pamięci – program sesji i warsztatów oraz streszczenia referatów a także prezentacja sylwetek prelegentów.