W dniach 19-20 września 2020 r. odbędzie się jedno z największych w tym roku spotkań poświęconych problematyce piernikarskiej: XIII Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych połączone z sympozjum pt.:  Tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Piernikarstwo.

Na stole kubek z kawą, pierniki i tablet z programem sympozjum

W ramach międzynarodowego forum przewidziane są zarówno prelekcje, warsztaty terenowe, dyskusje oraz pokazy i wizyty studyjne w Polsce i Czechach. Podczas sympozjum będę miała przyjemność zaprezentować referat pt.: Pierniki w europejskiej kulturze kulinarnej.

Organizatorami spotkania są:

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Filozoficko-přírodovédecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Město Česká Skalice – Muzeum Boženy Němcové

Serdecznie polecam to wydarzenie i zachęcam do zapoznania z programem:

XIII Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych
z sympozjum
„Tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Piernikarstwo”

Kudowa-Zdrój – Česká Skalice, 19-20 IX 2020 r.
Patronat nad Międzynarodową Siecią Muzeów Domowych objęli Rektorzy polskich i czeskich uczelni stowarzyszeni w Polsko-Czeskiej Asocjacji Uniwersytetów

Patronat nad XIII Forum Muzeów Domowych objęli:
Pani Ing. Zuzana Jungwirthová – Starostka města Česká Skalice
Pani Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju

Program
19 IX 2020 (sobota)
Miejsce obrad: Kudowa-Zdrój, Villa Residence, ul. Kombatantów 2

10.30 Otwarcie Forum
10.45 Sympozjum „Tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Piernikarstwo”
Referaty i dyskusja:

Mgr Anna Kornelia Jędrzejewska
(Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz)
Pierniki w europejskiej kulturze kulinarnej

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.; Prof. PhDr. Rudolf Žáček,Dr. (Uniw. Śląski, Opawa)
Perník ve slezských kuchařských knihách z 19. a počátku 20. století / Piernik w śląskich książkach kucharskich XIX i początku XX w.

Doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
(Uniw. Zachodnioczeski, Pilzno)
Piernikarstwo Zachodnich Czech

Mgr Maria Marcinowska (Muzeum Okręgowe, Nowy Sącz)
Małopolskie pierniki odpustowe

Mgr Elżbieta Berendt
(Muzeum Etnograficzne, Wrocław)
Historyczne formy piernikarskie w zbiorach Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu

13.00 Obiad
14.00 Wyjazd z hotelu na warsztaty terenowe do Czeskiej Skalicy
15.00 Warsztaty terenowe „Doświadczenia muzeów domowych”
Miejsce obrad: Muzeum Boženy Němcové, ul. Maloskalická 47

Zwiedzanie Muzeum

Prezentacje z dyskusją
Ing. Lenka Stehnová (Městské muzeum, Dvůr Králové nad Labem)
Foukané vánoční ozdoby ze skla (fotografie, ukázka ozdob, video ze sklárny)

Markéta Vránová (Úpice)
Papírové vystřihovánky na lidové motivy (http://www.vranovi.cz/)
Tomáš Vondryska (Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice) Bitva u České Skalice 1866 na dobových fotografiích a pohlednicích
Aleš Vostřez (Hořice) Výroba dřevěných perníkových forem a pečení perníků (https://www.vostrezovi.cz/o-nas/)
Mgr Natalia Borkowska (Szkoła Podstawowa nr 1, Wrocław)
Zbiór trolli

19.00 Spotkanie integracyjne
20.00 Wyjazd do Kudowy-Zdroju

20 IX 2020 r. (niedziela)

Miejsce obrad: Kudowa-Zdrój, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego (skansen), ul. Pstrążna 14

9.00 Wyjazd z hotelu do Muzeum – skansenu
9.30 Warsztaty „Propozycje i perspektywy rozwoju Sieci Muzeów
Domowych”

Zagajenia i dyskusja
Prof. dr hab. Zenon Jasiński (Wyższa Szk. Zarządzania i Administracji w Opolu) Zbieractwo w nauczaniu i wychowaniu młodzieży

PhDr. Vlastimil Havlík, PhD. (Uniw. Hradec Králové)
Wielkie muzea państwowe a małe muzea miejskie

Red. Bronisław Kamiński (Kudowa-Zdrój), mgr Krzysztof Dziurla (Lusina) Model tworzenia zbiorów wiejskich na przykładzie Lusiny

11.30 Prace w zespołach
13.00 Obiad regionalny
14.00 Podsumowanie i zamknięcie obrad
15.00 Wyjazd uczestników
*******************************************
Organizatorzy Forum:
Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
Filozoficko-přírodovédecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Město Česká Skalice – Muzeum Boženy Němcové

Kontakt:
e-mail:
jadwiga.dunaj@uni.wroc.pl; tel. 71 375 29 50

Pełen program oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach:

Program XIII FMD 19-20 IX 2020.1

Formularz zgłoszeniowy XIII Forum 19-20 IX 20

Program XIII FMD 19-20 IX 2020.1

Formularz zgłoszeniowy XIII Forum 19-20 IX 20