AKJ trztyma formę katarzynkę

21 listopada odbyła się 11. konferencja z cyklu „ZABYTKI TORUŃSKIE MŁODSZEGO POKOLENIA”.

Miałam przyjemność wygłosić referat pt.: Toruńskie specjały. Piernikarskie zabytki okresu secesji. W wystąpieniu zwróciłam uwagę na motywy secesyjne występujące m.in. na opakowaniach, drukach ulotnych, pocztówkach, listownikach, reklamach a także przebadałam ich znaczenie i symbolikę. Wspomniałam o formach piernikarskich i ich wytwórcach. Całość wystąpienia jest zamieszczona  na kanale YouTube WBP Książnica Kopernikańska.

 

Program wydarzenia:

Iwona JASTRZĘBSKA-PUZOWSKA, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,      W kręgu berlińskiej secesji. Architektura przełomu XIX i XX wieku na ziemiach zaboru pruskiego

Michał PSZCZÓŁKOWSKI, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Toruńska kamienica secesyjna – zasób specyfika form, stan zachowania

Katarzyna KLUCZWAJD, WBP Książnica Kopernikańska, Od secesji u piekarza Petera Gehrza do królestwa budowniczego Michaela Bartela. O pejzażu architektonicznym Torunia z początku XX wieku

Michał PSZCZÓŁKOWSKI, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Secesja ukryta – detale toruńskich wnętrz

Anna Kornelia JĘDRZEJEWSKA, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Toruńskie specjały. Piernikarskie zabytki okresu secesji

Toruńskie Spacery Fotograficzne, Impresje ze spaceru Secesyjne konkrety i detale

Organizatorami konferencji są:

Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki

WBP Książnica Kopernikańska