ilustracja
Transparent malowany na płótnie Cechu Piernikarzy, z: Franciszek Reinstein, „Dzieje cechu piernikarzy i woskarzy
miasta stołecznego Warszawy”, Warszawa 1916
Fot. Polona
W 1922 roku, w „Gazecie Rzemieślniczej” w ramach cyklu artykułów na temat warszawskich cechów, autorstwa Franciszka Reinsteina czytamy:
(…)
„Nie trzymając się kolei czasu, w zabytkach cechu piernikarzy i woskarzy, znajdujemy dość szczególną pamiątkę. Jest to przechowany w dobrym stanie, dużych rozmiarów transparent, wystawiony przez cech z okazji przyjazdu do Warszawy na koronację cara Aleksandra I. Namalowany z naiwną drobiazgowością rozmaitemi kolorami, przedstawia: z
lewej strony słońce promienne, z prawej, księżyć i gwiazdy, pośrodku cytrę „Al”. U dołu, pod drzewem rozłożystem stoi niedźwiedź (godło cechu), i wsuwa łapę w ul, z którego spłoszone pszczoły rojnie opadają cyfrę carską. Jakiś tuzinkowy poeta, u spodu wykombinował wiersz:
Niedźwiedź, co się zwykł wdzierać w zapas Ula
[słodki,
Biorąc nam swą przemocą pożywienia środki,
Pierzcha na widok Pana, z którego Opieki,
Gotują się nam długie pomyślności Wieki.
Najkomiczniejszem w tym transparencie jest to, że niedźwiedź nietylko nie pierzcha, lecz zamierza się łapą, jak gdyby miał zamiar palnąć na odlew w cyfrę „Opiekuna” narodu polskiego.
W tymże cechu odnaleźliśmy skromną pamiątkę dziejowego wypadku z powstania narodowego. Jest to rachunek, wypisany na litografowanym blankiecie firmowym:
„W Warszawie, d. 2 marca 1861 r.
Rachunek z Fabryki świec Woskowych i Pierników Jana Wittchen, przy ul. Nowy Świat nr. 1316. Dla Starszego Zgromadzenia Piernikarzy i Woskarzy. Pogrzeb poległych w dniu 27 lutego 1861 r. 19 świec woskowych a fun. 7 złp
(…)
Z artykułu: F. Reinstein, „O cechach rzemieślniczych”, cz 11, w: „Gazeta Rzemieślnicza”, R.27., nr 43, Warszawa, z dnia 26.10.1922 r., s. 2-3
Fot. Crispa
Il. Transparent malowany na płótnie Cechu Piernikarzy, z: Franciszek Reinstein, „Dzieje cechu piernikarzy i woskarzy
miasta stołecznego Warszawy”, Warszawa 1916
Fot. Polona
ilustracja
Fragment artykułu: F. Reinstein, „O cechach rzemieślniczych”, cz 11, w: „Gazeta Rzemieślnicza”, R.27., nr 43, Warszawa, z dnia 26.10.1922 r., s. 2-3
Fot. Crispa

Wpis zrealizowany w ramach stypendium twórczego pt:
„Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

https://piernikarka.pl/index.php/2022/02/07/pierniki-w-polsce-stypendium-mkidn/

logo Ministerstwa
Logotyp Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego